Kontakt

Live.javnarasprava.ba je portal koji pruža podršku pri organizaciji online live evenata organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini i regionu.

Vašom online prijavom pokrećete lanac aktivnosti kroz koje počinje organizacija vašeg online eventa na stranici live.javnarsaprava.ba.