Da li je i na koji način ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja EK, zaista prioritetno za nadležne institucije u BiH?

Organizator U.G. Zašto ne | Moderator
Govornici Saša Magazinović

Iako su aktivnosti kada je u pitanju ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja EK pokrenute sa mrtve tačke, još je mnogo posla je pred bh. institucijama da bi se napravio značajan pomak u pravcu vladavine prava, bolje funkcionalnosti državnog aparata, ali i potpunog usvajanja evropskih demokratskih standarda. Na online okruglom stolu pod nazivom Ispunjavanje političkih kriterijuma na putu ka EU, razgovarati ćemo o temama Izbori i Reforma javne uprave u BiH.

PANEL I: Nakon izmjena Izbornog zakona, i održavanje samih izbora u BiH postalo je pitanje “političke volje”

Satnica: 11:00-12:00

I pored jasnih preporuka OSCE-a, ranije donesenih presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u EU ali i stalnih zahtjeva većeg dijela javnosti, osim izmjena Izbornog zakona koji se odnose na održavanje lokalnih izbora u Mostaru, u posljednjih nekoliko godina nadležne institucije u Bosni i Hercegovini nisu uradile ništa da ustavno-pravnu legislativu u BiH u bilo kom pravcu unaprijede.

Naprotiv, kršenje Izbornog zakona BiH u smislu izostanka obezbjeđivanja finansijskih sredstava u zakonom predviđenom roku za Lokalne izbore 2020. godine veliki je korak nazad i predstavlja još jedan primjer katastrofalnog odnosa nadležnih institucija u BiH ne samo spram izbornog procesa kao takvog, već i spram vladavine prava, te na kraju i osnovnog demokratskog prava svakog građanina Bosne i Hercegovine da bira i bude biran. O ovim temama tokom (naziv događaja) razgovaraćemo kao sa zastupnicima u Parlamentarnoj skupštini BiH tako i sa predstavnicima civilnog društva u BiH.

Govornici:

  • Damir Arnaut (nezavisni zastupnik u PSBiH, Naša Stranka)
  • Haris Ćutahija (Vanjskopolitička inicijativa BH)
  • Rasim Ibrahimagić (Inicijativa za monitoring evropskih integracija BIH, SOC)
  • Saša Magazinović (zastupnik u PSBiH, SDP BiH)
  • Mirsad Hadžikadić (Platforma za progres)

Moderator: Denis Čarkadžić (U.G. Zašto ne?)

 

PANEL II: Reforma javne uprave, stvarna promjena koju će građani osjetiti ili samo slovo na papiru?

Satnica: 12:05-13:05

Bosna i Hercegovina je na putu usvajanje nove Strategije za reformu javne uprave nakon što je prethodna donesena još davne 2006. godine. Na sesiji ćemo razgovarati sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora o tome šta nam donosi novi Strateški okvir za reformu javne uprave 2018 – 2022., koje su poteškoće i izazovi u njegovoj implentaciji, i kako će se naposljetku to odraziti na građane_ke naše zemlje. Također, jedna od važnih tema na koju će se ova panel diskusija osvrnuti jeste mogućnost jačanja saradnje nevladinog sektora i institucija zaduženih za provedbu same Strategije.

Govornici:

  • Vildan Hadžihasanović (Ministarstvo pravde BiH)
  • Vedrana Faladžić (Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH)
  • Abdulah Suljić (Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko Distrikta)
  • Adnan Dugalić (Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko Distrikta)
  • Uglješa Vuković (Transparency International BiH)

Moderatorica: Danira Karović (U.G. Zašto ne?)

Online okrugli sto organizovan je u sklopu projekta Zapadni Balkan i pristupni proces EU: Primjena političkih kriterija, koji je finansiran od strane Balkanski fonda za demokratiju (BTD).